CLÀUSULES SÒL

SENTÈNCIA DEL TJUE SOBRE LES CLÀUSULES SÒL

El passat 21 de desembre de 2016 es va donar a conèixer la sentència del TJUE sobre les clàusules sòl, en concret, sobre la retroactivitat dels efectes restitutoris de la declaració de nul·litat d’aquestes clàusules. Aquests efectes havien estat limitats pel Tribunal Suprem en les seves sentències de 9 de maig de 2013 i 25 de març de 2015. […]

prestació per maternitat

PRESTACIÓ PER MATERNITAT EXEMPTA DE IRPF

En aquest article parlarem de la prestació per maternitat exempta de IRPF.

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat una sentència per la qual declara que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta del pagament de IRPF. Vegeu una noticia relacionada aquí[…]