PRESTACIÓ PER MATERNITAT EXEMPTA DE IRPF

En aquest article parlarem de la prestació per maternitat exempta de IRPF.

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat una sentència per la qual declara que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta del pagament de IRPF. Vegeu una noticia relacionada aquí

prestació per maternitat

D’aquesta forma, obre la porta a la possibilitat de reclamar la devolució d’aquests diners no percebuts tan en concepte de prestació per maternitat com per paternitat.

El criteri exhibit en la seva sentència pel tribunal madrileny contradiu la postura que l’Agència Tributària sosté al respecte ja que. en opinió d’Hisenda, la prestació per maternitat és un rendiment del treball i com a tal està subjecte a tributar per IRPF.

Per saber els anys que es poden reclamar s’ha de partir de la base de que el termini màxim per a reclamat un deute a l’Agència Tributària és de 4 anys. Així doncs, es pot reclamar la devolució del IRPF de les prestación per maternitat o paternitat percebudes durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. A partir del 30 de juny de 2017, quan finalitzi la propera campanya de la renda, també es podrà reclamar per les prestacions generades el 2016.

En cas de que la prestació per maternitat o paternitat s’hagi cobrat el llarg de 2 anys diferents (per exemple, si vostè va començar a cobrar al desembre d’un any i va acabar al març de l’any següent), s’haurà de presentar una reclamació en cada exercici econòmic, és a dir, per cada any. Aquestes reclamacions es poden acumular. 

Per a poder reclamar la devolució dels diners deixats de percebre s’ha d’esgotar la via administrativa i, en cas de no reconèixer-se el seu dret, iniciar la via judicial mitjançant la interposició d’una demanda. Concretament, en primer lloc, s’ha de presentar un escrit a l’Agència Tributària sol·licitant la rectificació de l’autoliquidació i la devolució dels ingressos indeguts de l’exercici en què es va cobrar la prestació per maternitat o paternitat. 

Posteriorment, l’Agència Tributària emetrà una resolució sobre la sol·licitut presentada. en cas de denegar la petició de devolució efectuada, el següent pas és interposar una reclamació administrativa davant el TEAR. Aquest pas és obligatori fer-lo per esgotar la via administrativa prèvia a interposar una demanda judicial.

Aquesta reclamació s’ha de presentar en el termini d’un mes des de que es rep la resolució desestimatòria de l’Agència Tributària. Passat un temps, de fins i tot varis anys donada la saturació actual del TEAR, li notificaran la resolució d’aquest Tribunal. En cas de que aquesta també sigui denegatòria de la devolució, s’haurà esgotat la via administrativa i vostè haurà d’interposar una demanda judicial en via contenciosa-administrativa davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma on vostè resideixi. Per a interposar aquesta demanda es necessita advocat i procurador. 

A més, s’ha de tenir en compte que, en cas de que la sentència judicial desestimi la seva demanda, se li imposaran les costes del procés que, com a màxim, poden tenir un import d’un terç de la quantia reclamada. Si bé, s’ha de tenir en compte que ja existeix una resolució que reconeix que la prestació per maternitat està exempta de tributació de IRPF. 

A ROCA ADVOCATS ens encarreguem de la tramitació i realització de totes aquestes gestions per a que vostè pugui reclamar el que al seu dret correspongui i evitar l’enriquiment injust de l’Agència Tributària. 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *