REBAIXAR O AUGMENTAR LA PENSIÓ D’ALIMENTS

REBAIXAR O AUGMENTAR LA PENSIÓ D’ALIMENTS.

 

En aquest article explicarem si és possible legalment rebaixar o augmentar la pensió d’aliments establerta en sentència judicial ferma, quins requisits s’han de complir i quin és el procediment per fer-ho.

L’import de la pensió d’aliments establerta en sentència judicial ferma (ja sigui després d’un procediment de divorci, separació o guarda i custòdia de mutu acord o contenciós) pot ser modificada posteriorment, fins i tot vàries vegades. És a dir, no és definitiva ni immodificable, es pot reduir o augmentar, però sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits.

Requisits per poder rebaixar o augmentar la pensió d’aliments.

Bàsicament, s’han de complir 4 requisits:

1.- Que es produeixi un canvi substancial entre les circumstàncies que hi havia en el moment en el que es va establir o determinar l’import de la pensió d’aliments que un dels progenitors ha de pagar i les circumstàncies que actualment aquesta persona té. Per exemple, que l’obligat a pagar la pensió s’hagi quedat sense feina i, per tant, tingui molts menys ingressos mensualment o, pel contrari, que hagi canviat de feina i ara tingui un salari molt superior al que tenia abans. En el primer cas podrem sol·licitar la reducció de l’import de la pensió d’aliments i, en el segon, sol·licitar el seu augment.

Aquest canvi de circumstàncies ha de ser important, d’entitat, considerable, tal i com disposa l’article 91 del Codi Civil.

2.- Aquest canvi de les circumstàncies que inicialment havia ha de ser de caràcter estable o durador, que hi hagi indicis de que es mantindrà en el temps. Pel contrari, no pot tractar-se d’un canvi de circumstàncies temporal, esporàdic o provisional, encara que sigui de caràcter substancial.

3.- S’ha de demostrar amb proves (preferentment documentals) aquest canvi substancial de les circumstàncies. Per exemple: certificat d’estar inscrit a l’atur, nou contracte de treball, nòmines, declaració del IRPF, etc.

4.- Que aquest canvi en les circumstàncies no hagi estat buscat, provocat o causat voluntàriament per la persona afectada, és a dir, pel progenitor obligat al pagament de la pensió d’aliments.

Si es compleixen tots aquests requisits, es podrà rebaixar o augmentar la pensió d’aliments.

Quin és el procediment per a rebaixar o augmentar la pensió d’aliments?

El procediment consisteix en interposar una demanda de modificació de mesures. Per fer-ho, es necessita obligatòriament, ja que així ho estableix la llei, advocat i procurador.

Si els parts del procés estan conformes, aquest es pot fer de mutu acord i només caldrà fer un nou conveni regulador amb les modificacions que es vulguin introduir i ratificar-lo al jutjat. No es celebrarà judici oral. Si, en canvi, les parts no estan d’acord, el procediment serà contenciós i serà necessària la celebració de judici oral.

A ROCA ADVOCATS som especialistes en dret matrimonial i de família. Portem procediments de divorci, separació, guarda i custòdia, modificació de mesures i execució. A més, també som especialistes en violència de gènere. No dubti en consultar-nos!

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *