Família

juny 16, 2016
  • Divorcis i separacions de mutu acord o contencioses.
  • Acords prematrimonials.
  • Parelles de fet: constitució i dissolució/ruptura.
  • Procediments de guarda i custòdia de fills menors d’edat (per a parelles no casades amb fills en comú).
  • Procediments de modificació de mesures: pensió d’aliments, guarda i custòdia fills, règim de visites i comunicacions, ús domicili conjugal, pensió compensatòria, …
  • Dissolució i liquidació de Societats Conjugals.
  • Incapacitació civil de persones.
  • Reconeixements i impugnacions de paternitat.