Família

juny 16, 2016
 • Divorcis i separacions de mutu acord o contencioses.
  • Divorcis de mutu acord sense fills.
  • Divorcis contenciosos sense fills.
  • Divorcis de mutu acord amb fills.
  • Divorcis contenciosos amb fills .
  • Divorcis de mutu acord amb béns.
  • Divorcis contenciosos amb béns.
  • Divorcis de mutu acord amb fills i béns.
  • Divorcis contenciosos amb fills i béns.
 • Acords prematrimonials.
 • Parelles de fet: constitució i dissolució/ruptura.
 • Procediments de guarda i custòdia de fills menors d’edat (per a parelles no casades amb fills en comú).
 • Procediments de modificació de mesures: pensió d’aliments, guarda i custòdia fills, règim de visites i comunicacions, ús domicili conjugal, pensió compensatòria, …
 • Dissolució i liquidació de Societats Conjugals.
 • Incapacitació civil de persones.
 • Reconeixements i impugnacions de paternitat.
 • Procediments d’execució (per aconseguir el pagament de deutes contretes en matèria de dret de família (per ex: pensions d’aliments), fins i tot a través d’embargaments).