Civil

agost 26, 2016
  • Reclamacions de quantitat/deutes.
  • Procediments de desnonament o de precari (OKUPES).
  • Procediments d’execució.
  • Realització de contractes.
  • Reclamacions per responsabilitat civil contractual o extracontractual.
  • Reclamacions per lesions o danys en accidents de circulació.
  • Herències i successions: gestió integral d’herències, testaments, procediments de declaració d’hereus, últimes voluntats.
  • Assistència en tot tipus de procediments civils.
  • Serveis per a particulars i empreses.