Penal

agost 26, 2016
 • Assistència al detingut a comissaria i al Jutjat de Guàrdia.
 • Assistència a persones no detingudes a comissaria i al Jutjat de Guàrdia.
 • Elaboració de denúncies i querelles.
 • Defensa i acusació particular en procediments penals judicials.
 • Delictes contra la vida i la integritat física i moral: avortament, lesions, …
 • Delictes contra la llibertat: amenaces i coaccions.
 • Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals: Agressions, abusos, assetjament sexual. Delictes relatius a la prostitució i a la corrupció de menors.
 • Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domiciliDescobriment i revelació de secrets i violació de domicili.
 • Delictes contra l’honorCalumnia i injúria.
 • Delictes contra els drets i deures familiarsSubstracció de menors i abandonament de família, Impagament de pensions d’aliments.
 • Delictes contra el patrimoni i contra  l’ordre socioeconòmic: furts, robatoris, usurpació, apropiació indeguda, estafa, insolvències punibles i delicte de danys.
 • Delicte de receptació.
 • Delictes contra la salut pública: Cultiu, elaboració o tràfic de substàncies estupefaents.
 • Delictes contra la seguretat vialConducció temerària, conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o substàncies tòxiques, conducció sense permís o llicència i negativa a sotmetre’s a les proves de comprovació de la taxa d’alcohòlemia.
 • FalsetatsFalsetat de documents públics, oficials, mercantils i privats.
 • Delictes contra l’Administració de Justícia: Fals testimoni i trencament de condemna o mesura cautelar.
 • Delictes contra  l’ordre públicAtemptats contra l’autoritat, els seus agents i funcionaris públics, resistència i desobediència. Desordres públics.
 • Delictes lleus.
 • Violència de Gènere i Violència Domèstica.
 • Menors: defensa i acusació en procediments penals per delictes comesos per menors d’edat.