Laboral

agost 26, 2016
  • Procediments per acomiadament nul o improcedent.
  • Reclamacions de quantitats degudes per l’ocupador: salaris, hores extres, pagues extraordinàries, …
  • Procediment de reconeixement de drets.
  • Sancions disciplinàries.
  • Modificació de les condicions de treball.
  • Accidents de treball.
  • Impugnacions d’altes mèdiques.