Laboral

agost 26, 2016
 • Procediments per acomiadament nul.
 • Procediments per acomiadament improcedent.
 • Procediments per acomiadament disciplinari.
 • Procediments per acomiadament objectiu per causes  econòmiques, tècniques o de la producció.
 • Reclamacions de quantitats degudes per l’ocupador: salaris, hores extres, pagues extraordinàries, …
 • Procediment de reconeixement de drets.
 • Impugnació de sancions disciplinàries.
 • Modificació de les condicions de treball.
 • Accidents de treball.
 • Impugnacions d’altes mèdiques.
 • Procediments de sol·licitud de prestacions per incapacitat laboral:
  • Permanent (parcial, total o absoluta).
  • Gran invalidesa.
 • Procediments contra la Tresoreria General de la Seguretat Social en matèria de pensió de jubilació.