Serveis

El despatx s'especialitza en els següents serveis

Civil

RECLAMACIONS DE QUANTITAT, DESNONAMENTS, HERÈNCIES, CONTRACTES, ..

Penal

ASSISTÈNCIA LLETRADA AL DETINGUT A COMISSARIA I AL JUTJAT, DEFENSA I ACUSACIÓ EN PROCEDIMIENTS JUDICIALS, VIOLÈNCIA DE GENÈRE, CANCEL·LACIÓ D’ANTECEDENTES PENALS, …

Família

DIVORCIS I SEPARACIONS DE MUTU ACORD O CONTENCIOSES, PARELLES DE FET, MODIFICACIONS DE MESURES, GUARDA I CUSTÒDIA FILLS MENORS D’EDAT, …

Laboral

ACOMIADAMENTS, RECLAMACIONS DE QUANTITAT, SANCIONS, MODIFICACIÓ CONDICIONS DE TREBALL, IMPUGNACIONS D’ALTES MÈDIQUES, …

Dret bancari

RECLAMACIONS CLÀUSULA SÒL, INTERESSOS ABUSIUS, PREFERENTS, PRÉSTECS HIPOTECARIS, …

ESTRANGERIA

PERMISOS DE RESIDÈNCIA, NACIONALITATS, …

Qui som

ROCA ADVOCATS és un despatx d'advocats multidisciplinar que ofereix assessorament a particulars i empreses en totes les àrees del Dret, particularment en dret civil, penal, matrimonial i laboral, comptant amb un equip d'advocats especialitzats en elles. El despatx presta els seus serveis en tot el territori nacional des de les seves oficines de Mataró. L'objectiu de ROCA ADVOCATS és oferir un assessorament jurídic integral als nostres clients per a la defensa dels seus interessos d'una forma personalitzada i propera, amb rigor, excel·lència i honestedat. L'atenció que oferim és immediata i basada en un tracte humà i empàtic amb el client. Dins de la seva vessant social, tots els advocats del despatx exerceixen en el Torn d'Ofici per a salvaguardar i defensar els interessos d'aquelles persones que no disposen dels recursos necessaris per a contratcar un advocat particular.

equip

Uploaded image

LAIA ROCA

SOCIA FUNDADORA

FORMACIÓ

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona en el año 2006.
Opositora a la carrera Judicial y Fiscal de 2006-2010.
Postgrado Escuela de Práctica Jurídica (especialidades derecho civil y derecho penal)- ICAB 2013-2014
Diploma Aptitud Profesional - 2014
Master Abogacía Penal - ICAB 2014-2015
Curso de Derecho Matrimonial y de Família - ICAB 2016
Curso de especialización en Violencia de Genero - CICAC 2017

BLOG

Contacte