prestació per maternitat

PRESTACIÓ PER MATERNITAT EXEMPTA DE IRPF

En aquest article parlarem de la prestació per maternitat exempta de IRPF.

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat una sentència per la qual declara que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta del pagament de IRPF. Vegeu una noticia relacionada aquí[…]