CLÀUSULES SÒL

SENTÈNCIA DEL TJUE SOBRE LES CLÀUSULES SÒL

El passat 21 de desembre de 2016 es va donar a conèixer la sentència del TJUE sobre les clàusules sòl, en concret, sobre la retroactivitat dels efectes restitutoris de la declaració de nul·litat d’aquestes clàusules. Aquests efectes havien estat limitats pel Tribunal Suprem en les seves sentències de 9 de maig de 2013 i 25 de març de 2015. […]