STALKING

EL DELICTE DE STALKING

A conseqüència de l’avanç tecnològic dels mitjans de comunicació, han aparegut a la societat noves conductes i accions que el legislador ha hagut de regular ja que algunes d’elles poden constituir un delicte. Per això, a conseqüència de la reforma del Codi Penal introduida a través de la Llei Orgànica 1/2015, s’incorporen noves conductes delictives, com el delicte de sexting o el de stalking. En aquest article parlarem sobre el delicte de stalking.

[…]